Dokumentumok http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Juhászkampó http://193.225.222.205/api/feed/1.rss <article> <h2>Általános </h2><dl><dt>Manda ID</dt><dd>607371</dd><dt>Cím</dt><dd>Juhászkampó</dd><dt>Leírás</dt><dd>A hívóképen 3D-ben digitalizált vasból készült juhászkampó látható, melynek nyele hiányzik. A tárgy a túrkevei Finta Múzeum gyűjteményének darabja. A pásztorbot a pásztor egyik fontos munkaeszköze, terelőeszköze. Binkó, bunkósbot, furkósbot, görcsös bot elnevezése is ismert. Hosszúságát a pásztor saját testmagasságához méri (álla alatt kb. 20 cm-rel ér), vastagságát tetszés szerint választja meg. A pásztorbot minden esetben szívós, keményfából készül (árva tölgy, galagonya, szilfa, somfa, kőrisfa stb.) kétféle módon: kivágott, megszárított vastag fatörzsből hasítják, faragják (húzott bot) vagy az alkalmasnak vélt, bot vastagságú fiatal fát vágják ki s ezt különböző érlelő eljárásoknak, edzésnek vetik alá (istállóban, hídlás alatt vagy trágyacsomóban érlelik, tűz fölött pörkölik, füstölik, zsírral, olajjal, mésszel kezelik stb., ez a botpárgolás). A botot rendszerint maga a pásztor szemeli ki, maga vágja le és készíti el, de vásárokban is árulták s egymás között is csere tárgyát képezte. Funkciójának megfelelően volt egyszerű, díszítetlen, ún. hétköznapi vagy díszített, ünneplő, parádés pásztorbot. Előbbi elsősorban terelőeszköz, szükségből fegyver volt. Tereléskor a pásztor intett vele a bojtárnak, a kutyájának, ütötte vele vagy utána dobta a jószágnak (ezt a pásztori rendtartások általában tiltották). A magyar hagyományban a pásztorbot a pihenőhely oszlopául is szolgált: az ürgelyukba dugott pásztorbotra a pásztor rávetette subáját vagy szűrét, s ennek árnyékába húzódott. – A pásztorbotok pásztornemenként is változtak: a gulyás nagyobb bunkósbotot, fütyköst, a csikós vékonyabbat hordott. A kondás vagy csürhés botja a gulyáséhoz hasonló hosszúságú, de kissé görbe, s lefelé vastagodott, dobva használta terelésre. A juhász pásztorbotja többnyire vállmagasságig érő kampósbot. Terelésre is szolgált, igazi szerepe azonban a juh kifogása: a bot kampóját a juhász a juh hátsó lábába akasztotta, s maga felé vonva fogta meg az állatot. A kampó v. gamó a Dunántúlon horgas fa, az Alföldön hosszú botra erősített vas- vagy rézhorog. A Dunántúlon a juhász a botot maga készítette, faragással és karcolással díszítette. A legömbölyített kampófej végére jellemzően kosfejet, kígyófejet, emberfejet, makkot stb. faragott. Az alföldi pásztor a díszes vas- vagy rézkampót készen vette a kovácstól, s rászerelte a botjára vagy csont-, ill. szaruberakással tette azt szebbé. A kanászbalta (kondásbalta) fejét a kovácsok vasból készítették, nyelét maga a pásztor, ill. használója faragta. A dunántúli kanászbalta felső széle ívszerűen hajlott csonka piramis alakú fokkal. A nyél lyuka kerek, hengeres nyele gyakran karcolással, spanyolozással díszített. A felvidéki kanászbalta lapja egyenlőtlen szárú háromszöghöz hasonló, felső sarka élesen kiáll, erősen hátraugró foka lapított hasáb alakú. Nyele lapos, gyakran rézverettel díszített. Az Alföldön változatos volt a kanászbalta formája, nyelét berakással is díszítették. A kanászbalta az egykori pásztoréletnek nélkülözhetetlen eszköze volt. Ha az állat lába a fa gyökerei közé szorult, ezzel szabadították ki. Vele vágták ki a botnak való ágat, aprították a tűzrevalót, védekeztek vele a megvadult kan, a vaddisznó, a farkas ellen stb. Ez volt foglalkozásuk címere is, mint a juhászoknak a kampó. A kanászbalta a kanászok mulatozásainál, a kanásztáncnál – nem ritkán a verekedésnél – is szerepet kapott. (Forrás: Magyar néprajzi lexikon, Magyar katolikus lexikon)</dd><dt>Földrajzi vonatkozás</dt><dd>Túrkeve</dd></dl><h2>Kompetencia</h2><dl><dt>Kompetencia</dt><dd></dd><dt>Évfolyam</dt><dd></dd><dt>Módszertani javaslat</dt><dd>Tantárgy: Hon- és népismeret (5. évfolyam) / Találkozás a múlttal II. A hétköznapok rendje (táplálkozás, ruházat, életvitel) / Témakör: Állattartás, pásztorélet // E témakörrel foglalkozó óránk színesítésére használjuk a válogatott képanyagot; a motiváció felkeltése érdekében a tanulók online puzzle-program alkalmazásával rakják ki a pásztorbotokat ábrázoló felvételeket. A feladatokhoz osszuk a diákokat kis csoportokra osztani; minden csapat más-más képet kapjon. Ezután a lexikonok szócikkeinek feldolgozásával, illetve a képleírások segítségével a csoportok jellemezzék az általuk kirakott pásztorbotot funkciója, díszítése szerint, találják ki, melyik pásztornemet képviseli (pl. juhászkampó, kanászbalta), és tárgyukat néhány mondatban mutassák be a többi tanulónak is!</dd><dt>Műveltségi terület</dt><dd></dd></dl></article> Kosfej díszítésű juhászkampó http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Tülök, juhászkampó, karikás http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Juhászkampó http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Kanászbalta http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Pásztorbot http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Furkósbot http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Pásztorbotok, juhászkampók http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Pásztorbot http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Pásztorbot http://193.225.222.205/api/feed/1.rss