Dokumentumok http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Kanta http://193.225.222.205/api/feed/1.rss <article> <h2>Általános </h2><dl><dt>Manda ID</dt><dd>451142</dd><dt>Cím</dt><dd>Kanta</dd><dt>Leírás</dt><dd>A kanta széles szájú, öblös, vízhordó és tárolóedény. A kanta is korsó, de abban különbözik az ivóvizes korsótól, hogy kerek szájában nincs rostély. Ez a forma tekinthető a korsó régebbi alakjának. (…) Amikor a török hódoltság idején kialakult a rostélyos csörgős korsó, a kettő megkülönböztetésére a rostély nélküli, kerek szájú formát kantakorsónak vagy szájasnak nevezték el. A kantának lehet szájba illő fedője, hogy védje a víz tisztaságát. Mint vizesedény a kanta eredetileg máz nélküli, de később mázas kantát is csináltak. (…) Rendszerint párosával készült, mert mindkét kézben egy-egy kantával szoktak vízért menni, és a vizespadon is párosával állt a kanta. (Magyar néprajzi lexikon, Kresz Mária: Magyar népi cserépedények)</dd><dt>Földrajzi vonatkozás</dt><dd>Debrecen</dd></dl><h2>Kompetencia</h2><dl><dt>Kompetencia</dt><dd></dd><dt>Évfolyam</dt><dd></dd><dt>Módszertani javaslat</dt><dd>Hon- és népismeret (5-6. évfolyam) / Tematikai egység: Találkozás a múlttal I. A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek / Témakör: Konyhai cserépedények: a főzés, sütés, tálalás, élelmiszertárolás edényei // A válogatott képanyag segítségével tanulmányozzuk közösen a kanták általános formai jellemzőit, az egyedi jegyekre, eltérésekre is rámutatva, majd pedig beszéljük meg a kanta és a korsó közötti különbségeket! Végül a diákok rajzzal illusztrálva mutassák be a kanta használatát (pl. kantával a kezében a kútra vízért menő lány stb.)!</dd><dt>Műveltségi terület</dt><dd></dd></dl></article> Kanta http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Kanta http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Kanta http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Kanta http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Kanta http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Kanta http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Ólommázas bokály http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Ólommázas bokály http://193.225.222.205/api/feed/1.rss Hegedüs László: Tájkép - London I. http://193.225.222.205/api/feed/1.rss